Home Toelichting Soorten Zoek Download Aanvragen Links


Naar de Staatsbosbeheer site Genenbank inheemse bomen en struiken

Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN)


Contact: Joukje Buiteveld (CGN) en Bert van Os (SBB)
Naar de CGN site

Naar schatting bestaat nog minder dan 5% van de vegetatie van Nederland uit de oorspronkelijke vegetatie. Oorspronkelijk materiaal is van groot belang voor de kwaliteit van ecosystemen. In de natuur zijn de verschillende dieren, planten, bomen en struiken sterk van elkaar afhankelijk. Ecologische processen kunnen verstoord raken bij veranderende tijdstippen van uitlopen, bloei of groei van de planten. Daarnaast is de natuur met een grotere biodiversiteit door meer genetische variatie beter bestand tegen veranderingen van de omgeving. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de veranderingen in het klimaat. De kans dat soorten zich aan deze veranderingen van de omgeving kunnen aanpassen is veel groter naarmate de genetische variabiliteit groter is.

Deze website bestaat uit de volgende onderdelen:Comments and questions to: Frank Menting.