Home Toelichting Soorten Zoek Download Aanvragen Links


Toelichting bij de database van de Genenbank inheemse bomen en struiken

Zoeken in de database

Via deze website kan gezocht worden naar materiaal dat aangeplant is in de genenbank autochtone bomen en struiken te Roggebotzand. Materiaal uit de genenbanken voor wilg en populier in Dronten is ook in deze database opgenomen. Er kan op twee verschillende manieren naar informatie over dit materiaal gezocht worden.

1) Via de gelinkte soortnamen in de soortenlijst kan een lijst gegenereerd worden van al het materiaal van desbetreffende soort dat in de genenbank voorkomt.
2) Via het zoekscherm kan de database op meerdere velden doorzocht worden. Hierbij kunnen verschillende criteria meegegeven worden voor het zoeken naar bepaald materiaal dat in de genenbank is opgenomen.

accessies in de genenbank In het zoekscherm kan een combinatie van de volgende criteria gebruikt worden voor het zoeken naar informatie over het genenbank materiaal:

Via de soortenlijst of als resultaat van de zoekopdracht, welke met behulp van de ingevulde criteria is gegeven, wordt een lijst met genenbank materiaal (accessies) gegenereerd. In deze lijst wordt alleen de doorzoekbare informatie (database velden waarvoor zoekcriteria via het zoekscherm opgegeven konden worden) voor de gevonden accessies weergegeven. Daarnaast wordt ook een database nummer getoond waarmee informatie over accessies in de database uniek geÔdentificeerd kan worden. Meestal wordt voor deze unieke identificatie een accessienummer gebruikt waarmee zowel accessies (materiaal) in de genenbank als informatie over deze accessies in de database unike te labellen zijn. Omdat nog niet al het materiaal in de genenbank een accessienummer heeft is dit echter momenteel nog niet mogelijk. Wanneer al het materiaal in de genenbank een uniek accessienummer heeft toegewezen gekregen zal het databasenummer vervangen worden door het accessienummer voor de eenduidige identificatie van materiaal en informatie in de genenbank en database.
Vanuit de lijst met zoekresultataten kan verder worden geklikt naar een detailpagina voor ieder accessie waar alle gegevens van de desbetreffende accessie getoond worden. De gegevens die in deze detailpagina zijn opgenomen zijn:

Indeling van de Flora- en Sub-districten

FloradistrictCodeSubdistrictCodeCijfercode
WaddendistrictWDuinenWD1.1
SchoorlWS1.1
Wad en kwelderWW1.1
RenodunaalRJong duinlandschapRJ2.1
Oud duinlandschap en strandvlaktenRO2.1
Noordelijk kleidistrictNFrieseNF3.1
Groningse kleiNG3.1
MiddelzeeNM 
WestfrieslandNW3.2
Zijpe-KoegrasNZ 
LaagveendistrictLAlblasser- en KrimpenerwaardLA4.4
DroogmakerijenLD4.4
Friese merenLF4.1
Groene hartLG4.3
HaarlemmermeerLH4.4
Kustgebied IJsselmeerLK4.2
Linde- wiedengebiedLL4.1
Randzone Drents- en kleidistrictLR4.1
WaterlandLW4.2
IJpoldersLIJ4.2
Drents districtDFries -Groningse woudenDF5.4
GaasterlandDG5.4
HondsrugDH5.1
Drents plateauDP5.1
Reest- Boven VechtgebiedDR5.5
Smilder VenenDS5.3
Texel en WieringenDT 
VeenkoloniŽnDV5.3
WesterwoldeDW 
Zuidelijke venenDZ5.3
Gelders districtGCentrale VeluweGC6.1
Heuvelrug van SallandGH6.4
Randgebieden Oost- Noord VeluweGR6.1
SallandGS6.1
Utrechtse HeuvelrugGU6.2
Gelders ValleiGV6.3
StuifzandgebiedenGZ6.1
Subcentreuroop districtSAchterhoekSA7.2
EchtSE7.3
MontferlandSM7.4
Nijmeegse heuvellandSN7.4
Swalm-NiersgebiedSS7.3
TwenteST7.1
Fluviatiel districtFBiesboschFB8.2
LijmersFL8.3
Maas in LimburgFM8.1
Utrechtse Rijn - VechtFU8.3
Vecht OverijsselFV8.4
WaalFW8.3
IJsselFIJ8.3
EstuariŽndistrictEBrede Watering Zuid BevelandEB9.1
Kreekgebied WestlandEK9.1
WalcherenEW9.1
Vlaams districtVVlaams districtV10.1
Kempisch districtKLeemgebied Midden BrabantKL11.2
MaaskantKM11.2
PeelKP11.1
Zuidlimburgs districtZKalkZK12.1
LŲssZL12.2
SubmontaanZS 
Tertiair zandZT 

De GenenbankComments and questions to: Frank Menting.